bg5bg1bg2bg3bg4

Hoàn cảnh quy trình

●  Hệ thống khí hoá than

Để thay thế việc đốt khis đốt hoặc than để tạo ra nhiệt năng, trong năm 2008 công ty mua sắm thiết bị hệ thống khí đốt than, hệ thống này tạo ra khí bằng cách buôn lậu than không có ngọn lửa thật không thải khí thải trong suốt quá trình, khí tạo ra sẽ được đốt trong nồi hơi để tạo ra nhiệt, hiệu suất năng lượng cao hơn so với đốt nhiên liệu.

煤氣

 

● Hệ thống xử lý nước thải sinh học

Trong năm 2011, chúng tôi đổi mới hệ thống xử lý nước thải bằng cách áp dụng công nghệ sinh hoá, sử dụng vi sinh vật mới nhất có hiệu quả giải quyết các chất gây lo nhiễm trong thuốc nhuộm.

生化

 

● Hệ thống tái chế năng lượng

Thiết lập 4 bộ hệ thống tái chế nhiệt, hệ thống trao đổi nhiệt được lắp đặt trong các máy nghiền và máy cắt liên tục từ nước nóng  bị lãng phí và không khí thải ra, hệ thống này giảm khoảng 40 tấn tiêu thụ than hằng tháng và khoảng hơn 30% nước và năng lượng nhiệt.

●  ISO50001 hệ thống quản lí điện năng

Để theo dõi quản lí điện năng tiêu thụ , SUNNYTEX đã cài đặt một hệ thống theo dõi quản lí việc sử dung điện vào năm 2015  

 

● Theo dõi khí thải Carbon

SUNNYTEX trong năm 2014 lượng thải khí carbon 30798 tấn, so với năm 2011 giảm được 20%

 

●  Hệ thống sấy khô bùn

Ngành nhuộm đều thải ra khá nhiều lượng nước thải, nước thải thông qua hệ thống xử lý nước thải sẽ tạo ra 85%~90% nước bùn, vào năm 2015 SUNNYTEXcài đặt thiết bị hệ thống sấy khô bùn, sử dụng nhiệt thải từ máy nhuộm làm giảm 40% hàm lượng ẩm nước bùn, giảm thể tích chất thải và nâng cao hiệu quả vận chuyển loại bỏ.

汙泥乾燥機2 汙泥乾燥機1

 

● Thiết bị lọc khí thải

Nhiệt độ cao trong qua trình nhuộm sẽ tạo ra cao nhiệt khối đen, Thông qua quá trình rửa và quy trình tĩnh điện trong thiết bị lọc khí thải, các hoá học khí dễ bay hơi và các chất hạt gây ông nhiễm sẽ được loại bỏ và khí an toàn sẽ được thải ra.

空汙防制