bg5bg1bg2bg3bg4

Quá trình phát triển

1984- Công ty thành lập , với tổng thu nhập 230 triệu NTD

1996- Thi hành hệ thống quản lý chất lượng ISO9002

1998- Đoạt vinh dự quản lý lao động nước ngoài hiệu suất do nhà nước Đài Loan bán phát.

2005- Thông qua chất lượng kiểm định chứng nhận của Adidas

2006- Thông qua chất lượng kiểm định chứng nhận của OEKO-TEX 100

2007- Nồi hơi kí đốt than đầu tiên trên toàn quốc, sản xuất khí hiệu quả cao, đáp ứng bảo vệ môi trường nhằm giảm ô nhiễm không khí.

煤氣

2008- Thông qua bluesign cấp giấy chứng nhận môi trường

2009-Thông qua chất lượng kiểm định chứng nhận của VF

2011- Thiết bị bộ hệ thống tái chế nhiệt tái chế năng lượng nhiệt từ lãng phí nước nóng và không khí thải nóng. Thiết bị này hằng tháng giảm được khoảng 40 tấn than tiêu thụ. Mua thiết bị máy nhuộm mới nhất tiết kiệm tia nước và năng lượng, tổng số lượng 24 máy. Nhà xưởng thiết lập 6 máy nhuộm, hiện nay hằng tháng tổng sản lượng đạt 4 triệu yard.

2012- Mua 4 bộ máy định hình nâng cao chất lượng căng vải và sản xuất ổn định.

2013- Hoàn thành ISO 14064 kiểm soát khí thải CO2 trong nhà kính

2013- Thông qua chất lượng kiểm định chứng nhận của L.L Beans

2013- Đổi mới hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy. Thích ứng với điều trị sinh hoá mới nhất,lợi dụng vi sinh vật hoà tan hiệu quả các chất gây ô nhiễm trong thuốc nhuộm.

2014- Số vốn tăng lên đến 290 triệu NTD.

2015- Thông qua chứng chỉ của hệ thống quản lý điện năng ISO50001

2016- Tăng thêm thiết bị làm khô bùn, tăng hiệu quả loại bỏ .