bg5bg1bg2bg3bg4

Air Shield

Kết cấu chống Gió / Nguyên lý Vật lý / Không có sử dụng Hóa chất

Thông qua việc hỗ trợ sợi hoàn hảo, mật độ, và đặc tính vật lý của cấu trúc vải, vải có thể chống thấm vĩnh viễn mà không cần sử dụng bất kỳ hóa chất và lớp phủ nào. Tất nhiên, nó cũng có thể được sử dụng với chức năng solapel siêu bền của nước, để vải không có lớp phủ cũng có thể thông qua kiểm định trong mưa, thậm chí có chức năng chống áp lực nước.