bg5bg1bg2bg3bg4

Solapel

SolaPel (chất chống thấm nước siêu bền) hiện là sản phẩm chính của công ty SUNNYTEX trong việc bảo vệ môi trường vĩnh hữu chế biến sản phẩm chống thấm nước bền vững. Độ tráng nước nói chung có thể duy trì tác dụng nhất định sau 10 hoặc 20 lần rửa nước, nhưng SolaPel có thể được rửa liên tục 120 lần, tương đương với việc rửa nước liên tục và không bị gián đoạn sau 24 giờ duy trì hiệu quả chống thấm tuyệt vời, không chỉ cải thiện độ bền của chức năng chống thấm nước của sản phẩm mà còn làm giảm đáng kể ô nhiễm fluorocarbons thải ra vào môi trường trong quá trình giặt và đạt được sự chăm sóc liên tục cho môi trường.