bg5bg1bg2bg3bg4

Hoàn cảnh thiết bị

● Máy rũ hồ liên tục

連退機

 

● Máy chết chùm

軸染機

 

Cao hiệu quả tiết kiệm nước nhuộm Jet

省水染色機

 

● Máy tiết kiệm năng lượng

定型機

● Máy sử ly thể platma 

plasma

●  Phòng thí nghiệm trong xưởng

environment5-1 environment5-2 environment5-3 environment5-4 environment5-5 environment5-6