bg5bg1bg2bg3bg4

Thông tin công ty

Office

Số 9 lầu 12 hẽm 130 đường Dân Sinh Đông đoạn ba, Tp Đài Bắc (105)

 Điện thoại : 886-2-27132002

 FAX:886-2-27132001

 

Xưởng

Số 21 đường Đại Công khu Đại Viên , Tp Đào Viên (337)

Điện thoại: 886-3-381403

 

Email: sales@sunnytex.com.tw